|BELEDİYEMİZ | BANT RESİMLERİ |

KAYA YAZITLARI

İlçemiz Salihler Mahallesi kırsalında yer alan kaya resmi alanları içinde bizim ilk karşılaştığımız alan Deliklikaya kaya resimleri oldu. Buradaki yuğ töreni alanı, yani ölü gömme töreni yapıldıktan sonra duaların yapıldığı, adakların adandığı, kurbanların sunulduğu yerde yine çok tanıdık resimler yer alıyor. Eski Türk kültüründe önemli yer tutan at ve kurt resimleri bunların başında geliyor. Oldukça fazla sayıda resmin ve kurganların yer aldığı diğer bir alan ise Yıkılankaya mevkii. Buradaki resimleri de Milattan önce üç binli yıllardan Milattan sonra binli yıllara kadar tarihlemek mümkün. Yine burada da farklı dönemlere ait kültür katmanlarını ifade eden resimlere tanık oluyoruz. Kaya resimlerini tanımlarken yapılış tarzına dikkat etmek gerekiyor. İlk ve en eski resimler dövme –vurma, ikinci dönemdekiler kazıma ve en yakın döneme aitolanların ise çizgisel üslupla yapıldığına dair tanımlamalar var. Fakat yinede kesin bir ayrım yapmak güç. Çünkü bazı alanlarda aynı dönemlerde üç üslubun da devam ettiğine tanık olduk. Bir diğer alan ise Salihler ve Adalıkuzu mahallesi kırsalında yer alan, Düdük dağının doğuya bakan yamaçlarındaki Asmalıyatak kaya resimleri. Burada derin bir vadinin etrafında yer alan sayıları bin civarındaki kurganlar da yeralıyor. Geçmiş çağların bu kutsal alanı yaklaşık olarak 5 km uzunluğunda bir duvarla çevrili. Kurganlar içinde bir tanesi son derece büyüktür. Kurgan çapı yaklaşık 35 metre olup, bir Kağana ait olduğunu düşünülmektedir.


Site İçinde Arama
 
3600 Sanal Tur