Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


İnönü Mağaraları Ankara İli, Güdül İlçesi, Kirmir Çayı kenarında, İnönü Mevkiinde bulunmaktadır. Jeolojisi nedeniyle Nevşehir’de bulunan Ürgüp-Göreme mağaralarıyla benzerlik gösteren  ve insan eliyle oyularak yapılan İnönü mağaralarının Bizans döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca bazı tarihi kaynaklarda bu mağaralar Eti döneminde de kullanıldığı belirtilmektedir.
İnönü Mağaraları olarak da bilinen Kirmir Çayı Kenarı Mağaralarının içerisinde yer aldığı alanda endemik türler ve IUCN kategorilerine göre (CR, EN, VU) kritik türler mevcuttur. Bölge; biyolojik çeşitlilik özellikleri başta olmak üzere jeolojik ve peyzaj değeri açısından da oldukça önemlidir. Alan içerisinde farklı görünümlerde jeolojik oluşumlar ve arkeolojik buluntular mevcuttur. Kirmir Çayı’nın volkanik-volkanik lastik kayaçları dairesel olarak aşındırmasıyla oluşmuş, dik ve yüksek yamaçlarıyla dikkat çeken doğal estetiğe ve jeomorfolojik açıdan sık rastlanılmayacak bir görüntüye sahip olan bölgenin doğal yapısının korunması oldukça önemlidir. Bölgede Arkeolojik Dönemlere ait Mağaralar ve Peribacasına benzer oluşumlar bulunmaktadır. Alanın doğal, kültürel ve görsel peyzaj kalitesi çok yüksek olarak belirlenmiştir. 

Bölgenin sunduğu ekosistem hizmetleri ve barındırdığı tür ve habitatlar göz önüne alındığında; Bakanlığımızca yapılan ekolojik temelli bilimsel çalışmalar ışığında koruma potansiyeli ve bölgenin hassasiyeti de dikkate alınarak  3.82 Ha lık alan Bakanlığımızın teklifi üzerine, 20.04.2020 tarihli ve 2457 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil edilerek koruma alınmıştır