Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


Güdül merkezde 2 mahalle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.06.1996 gün ve 4705 sayılı kararı ile kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Bu karar ile birlikte 32’si kentsel sit alanı içinde olmak üzere 45 adet taşınmaz tescil edilmiştir. Günümüzde tescilli yapı sayısı 58’e çıkarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştır.
 
Güdül’ün geleneksel kent yerleşimi Aşağı Mahalle, Emirler Mahallesi, Yukarı Mahalle ve Yeni Mahalle olarak adlandırılmış dört mahalleden oluşmaktadır. Kentsel Sit Alanı, Aşağı Mahalle ve Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Güdül kentsel sit alanındaki ve çevresindeki tescilli tarihi yapıların yaşı 100 yıl civarındadır.