Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Select Background Image


GÜDÜL TARİHİ

Ankara'nın 89 km kuzeybatısında yer alan ilçe Beypazarı ve Ayaş ilçelerine komşudur. Tarihi MÖ 3.000-3.500 yıllarına kadar gider. İlçe'nin kuzeyinden akan Kirmir Çayı vadisindeki mağaralarda yapılan incelemeler bu bölgede Hitit uygarlığının var olduğunu göstermiştir. Kirmir Çayı ve çevresi Hitit devletinin yıkılmasından sonra merkezi İzmit olan Bitinya Krallığının topraklarına katılmıştır.

Kirmir Çayı kenarında yer alan İnözü mevkiindeki mağaralar incelendiğinde Hristiyanlığın belirgin işaretlerine rastlanır. Güdül ve çevresindeki bağlarda ve köylerde çıkan taşlardan, çanaklardan, hayvan şekillerinden ve toprak küplerden bu bölgenin Bizans İmparatorluğu döneminde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı sonucu Anadolu toprakları Selçuklu Türklerine açılınca Güdül ve çevresi de Anadolu Selçuklu devletinin idaresine geçmiştir. İlçe bu devletin hükümdarlarından Mesut'un eniştesi ve Ankara Emiri (valisi) Şahabüddevlet Güdül Bey tarafından kurulmuş olup yaklaşık 850 yıllık bir tarihi geçmişi vardır.

Kirmir Çayı vadisinin İnözü mevkiinde kayalara oyulmuş mağaralar, Samutbaba Türbesi ile Tekke mevkiindeki Kasım Baba Türbesi ilçenin turist çekim merkezlerini oluşturur.

Güdül 'de son yıllarda bağcılık önem kazanmış, özellikle Karacaören, Yeşilöz, Adalıkuzu köyleri yetiştirdikleri sofralık üzümleriyle ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra kiraz, domates, havuç üretimi yapılmakta ve Kiraz Festivali düzenlenmektedir.

İlçenin kuzeyinden akan Kirmir Çayı yeşillikleriyle ilçeye güzel bir görünüm kazandırır. Ayrıca, Sorgun köyü civarındaki orman alanı ve bu alan içindeki gölet de ilçenin doğal zenginlikleri arasındadır.